Medlemsbrev nr 6 – 2013

  1. november, torsdag kl 18 – Vi lader opp til 2014 – sted: Margaretakyrkan

 

Grunnlovsjubileet i 2014 har vært forberedt siden 2009, da Stortinget nedsatte hovedkomiteen for jubileet. Dette blir en storstilt feiring, som også vil sette preg på Norsk – Svensk Forenings program i 2014.

 

Den 7. november kl 18 inviterer vi til spekemat og rømmegrøt og har vært så heldige å få direktør Erik Jondell, medlem i Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet, til å gi oss en oversikt over de viktigste arrangementene.

 

Påmelding til Elisabeth Solem, telefon 22 43 70 28 eller mobil 984 64 586 eller Birgitta Ennals, telefon 22 44 64 75 eller mobil 959 70 844.

 

Pris kr 250 for medlemmer og kr 300 for øvrige gjester. Betaling til Norsk – Svensk Forening, konto 6001 05 37102 senest 04 november. Drikkevarer til selvkostpris kommer i tillegg og kan kjøpes der. Velkommen!

 

 

Medlemsavgiften 2013 – har du glemt oss?

 

Noen få medlemmer får i dagene en påminnelse om betaling. Vi håper og tror det er en forglemmelse fra din side. Vi vil gjøre vårt aller beste for at du skal få interessante program også fremover. Vi ber vennligst om en rask betaling.

 

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem i foreningen, ville vi sette stor pris på å få beskjed, telefonnummer 976 89 248, Anne Grethe Nilsen eller e-mail: agnilsen@hotmail.no.

Etter 15. oktober fjerner vi medlemmer med ubetalt medlemskap fra vårt medlemsregister.

 

Kommunikasjon via e-post

 

Vi har langsomt gått over til å kommunisere via e- mail, ikke minst for å verne om miljø og økonomi, men selvfølgelig også for å være raskere og mer aktuell med informasjonen.

Vi tror det finnes flere medlemmer som har e- postadresse og som ønsker å benytte den da ber vi ber deg vennligst om å sende din e – mailadresse til: agnilsen@hotmail.no

 

Vennlig hilsen/Styret

Kommentera