Medlemsbrev nr 1 – 2014

Godt fortsetning på det nya året! Her er programmenyen for første halvår.  Priser og mer detaljer sender vi etter hvert. Vedlagt er faktura med medlemskort 2014. Vi ber vennligst om betaling ved forfall! Ta godt vare på medlemskortet. Det skal vises frem for å oppnå medlemsfordeler. Historien om innvandringen til Oslo, innvandrerbyen februar, søndag kl […]