Medlemsbrev nr 3 – 2015

Äresmedlem Jane Hartvig är död Vår kära äresmedlem Jane Hartvig är död. Jane gick bort 6. december 2014. Jane var starkt engagerad i Norsk – Svensk Forening. Hon blev äresmedlem 2007 som en mycket aktiv, idérik och positiv medlem. Jane har under många år haft stor del i vår programverksamhet  bl a med lyrikkvällar, tidsvitne […]