Medlemsbrev nr 4 – 2015

Program august  – november 2015

Ingrid Bergmans, den svenske verdenstjernen, 100 årsminne fredag 14.august
(
Minimum 25 deltager)

Dagsutflukt til fotoutstilling i Bohusläns Museum og Fjällbacka.
Ingrid Bergman elsket Fjällbacka og Dannholmen på Sveriges vestkyst. I år hadde Ingrid vært 100 år, om hun hadde levd. Hun feires med fotoutstillinger, mesteparten private bilder som arrangeres i samråd med hennes etterlevende familie. Til lunsjen møter vi Lasse Lundberg, Fjällbackaprofil og forfatter, som forteller om sin venn Ingrid.

Dagsturen avgår fra Majorstuen/Slemdalsveien ved Misjonskirken kl 08 fredag 14.august og ankommer Bohusläns Museum ved 1030 tiden.

Fotoutstillingen er lagt opp som en ”på- egen -håndvisning” med gode bildetekster. Lunsj i Fjällbacka på Stora Hotellet. Tilbake til Oslo ved 20-tiden.

Medlemspris kr 550,-  gjester kr 650,-. Prisen inkluderer buss med reiseleder, kaffe/drikke og frukt ombord i bussen, utstillingen, lunsj som består av salat, smør, brød, lettøl/mineralvann, urtebakt torskerygg, kaffe og kake.

Påmelding til Birgitta 95 97 08 44 eller Else-Marie 95 36 82 85 eller
Kerstin 90 68 78 03. Betaling
senest 7.august, konto 6001 05 37102
Norsk – Svensk Forening  
Velkommen med en rask påmelding!         


Fangen på Bogstad
lørdag 26.september kl 14 på Voksenåsen
Et spennende og interessant foredrag med lysbilder av Else Espeland, tidligere direktør på Bogstad Gård. Hun presenterer den unge grev Gustaf Lewenhaupt og hans opplevelser i Norge gjennom hans dagboksnotater og brev. Gustaf Lewenhaupt var också en dyktig tegner. Han etterlot seg et femtitalls tegninger og akvareller fra sine reiser til byer og gods i Østlandsområdet. Bland annet var det vakre fremstillinger av Bogstad og anleggene og naturen i Nordmarka.

Da Gäddeholm herregård utenfor Västerås i Sverige ble solgt ut av familien Lewenhaupt, fann man et interessant arkivmateriale som viste seg å være en historisk skatt; en ung svensk offiser som  gir et tidsbilde fra Norge i de urolige årene 1808-09. Ingen booking, det er bare å komme! Etter foredraget serveres Voksenåsens gryterett, kr 165,- 

Veteranforeningen Polititroppene i Sverige og Norge 1943/45, utstillingene på Mälsåker slott, månedsskiftet september/oktober
Utstillingene Den glömda armén og Svenska Norgehjälpen avsluttes i Mälsåker slott etter denne turistsesongen. Vi planlegger en busstur for dem som ønsker å se eller –se igjen  – utstillingene i sitt opprinnelige miljø. Vi har ennå ikke fått dato for ”avskedsforestillingen,”men tenker oss månedskiftet september/oktober. Bussturen blir lagt opp med en overnatting. Mer info kommer. 

Sill -og Snaps-Buffet
fredag 06. november kl 18
Sill i dill og mange flere sillsorter serveres på ”premiæren” av vårt nye program Sill- och Snaps–Buffet med poteter, knækkkebröd, smør og Västerbotten-ost. Snapsvisor, ja ingen snaps uten vise! Sted: Margaretakyrkans forsamlingssal. Mer info kommer.

70 – års festhøytid i januar 2016
Foreningen har utgangspunkt i krigsårene, 1940-45, da mange nordmenn flyktet til Sverige. 1942 ble det stiftet en forening i Stockholm, Svensk-norska föreningen. 24 januar 1946 ble foreningen i Oslo stiftet. Vi planlegger en festhøytid i forbindelse med  foreningens 70 – årsdag

350 medlemmar søker leder!
Foreningen søker nå ny leder. Nåværende leder ønsker avlastning etter 20 års innsats i styret. Vi søker også kandidat til nestleder.

Lederen er ansvarlig for å koordinere arbeidet i styret, fronte foreningen utad og representere foreningen i samarbeidsorganer. Styreleder er en viktig del av samarbeidet med andre organisasjoner og instanser som arbeider med norsk/svenske forhold. Styret består av fire til fem medlemmer som fordeler arbeidet med programvirksomhet og administrasjon, og to til tre varamedlemmer, se annonse vedlagt. 

Sveriges Riksbank får nye sedler og mynt

Fra og med 01.oktober 2015 får Sverige nye sedler og mynter og de nåværande

kommer til å bli ogyldige. Mer informasjon.

www.riksbank.se

Vi ønsker en fortsatt god sommer!

Vennlig hilsen/Styret

Kommentera