Medlemsbrev nr 4 – 2016

Vi minner om Årsmøtet onsdag 01. juni kl 1800 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 36 Vi viser til innkalling i medlemsbrev 2 – 22. februar 2016. Årsmøtet behandler årsberetning, resultat -og balanseregning, revisjonsberetning, budsjett, valg av styre, i år med tre nye styrekandidater, valg av revisor og fastsettelse av kontingent for 2017. Dokumentasjon deles ut […]