Medlemsbrev nr 6 – 2016

Årsmøtet 2016 protokoll Stor takk til et 50-tall, mot normalt et 20-tall, medlemmer og potensielle medlemmer, som møtte opp til årsmøtet med etterfølgende programlagt 70-års jubileumsmarkering for Norsk-Svensk Forening. Protokoll fra årsmøtet sendes på mail. Jubileumsprogrammet ble avbrutt og noe av programmet ble dermed utelatt, bl a Et æresmedlem presenteres og avgående styreleders takk med […]

Medlemsbrev nr 5 – 2016

Svensk Midsommarafton. Program fredag 24 juni 2016 på Voksenåsen 17:00-18:00 Ankomst och samling Fredmans Bar är öppen Varmkorv och läsk (brus) kan köpas 18:00 Ingemar och Birgitta Ihlis samlar alla, barn och vuxna, till fiolmusik marscherar vi till den lövade och blomsterklädda majstången Ringdans och lek runt midsommarstången under ledning av Ingemar och Birgitta Ihlis (om […]