Medlemsbrev nr 6 – 2016

Årsmøtet 2016 protokoll
Stor takk til et 50-tall, mot normalt et 20-tall, medlemmer og potensielle medlemmer, som møtte opp til årsmøtet med etterfølgende programlagt 70-års jubileumsmarkering for Norsk-Svensk Forening. Protokoll fra årsmøtet sendes på mail.

Jubileumsprogrammet ble avbrutt og noe av programmet ble dermed utelatt, bl a Et æresmedlem presenteres og avgående styreleders takk med noen ord om Minnesbrosjyre i Ord og Bild, en planlagt historisk brosjyre om foreningen. Her kommer noe i skriftlig form om et nytt æresmedlem.

Et æresmedlem presenteres – Berit Jevanord
Onsdag 29. juni inviterte æresmedlem Greta Steen-Larssen en liten gruppe for å tilkjennegi styrets beslutning, som uteble ved årsmøtet. Stor takk til Greta, som serverte en nydelig lunsj.
Berit er en til sinnet ung 92 åring, en av ildsjelene i Norsk-Svensk Forening, har av styret blitt utsett tilÆresmedlem og livsvarig medlem. Berit har alltid arbeidet bak kulissene og gjør det fremdeles. Det medlem, som vi tør påstå, har vervet flest medlemmer til Norsk-Svensk Forening opp gjennom årene.
Med stor respekt for Berits innsatser takker styret for alt hun har gjort både som medlem og som styremedlem under mange, mange år. Vi forsøker i stikkordsform å presentere noe …

Styrets motivering: historisk kunnskapsrik om foreningen. Berit kan vi spørre om det meste, også det som ligger langt, langt tilbake i tiden, vervet utallige medlemmer til foreningen, vært en av feltarbeiderne til klassiske Mårten Gås-middag, norske festmåltidene Rakørret og Torskemiddag, lært yngre generasjoners barn lage gammeldags «julgranskarameller,» før vår datatid og i mange år arbeidet med medlemsregisteret og utsendelse av medlemsbrev, bakt boller og kaker til våre bussturer og andre sammenkomster, m m …

Vi takker med boken I Takt og Utakt, som ble utgitt i forbindelse med Voksåsens 50-årsjubileum, som beskriver forskjeller i det å leve i Norge sammenlignet med Sverige, belyser utveklingen i norsk- svenske relasjoner gjennom de seneste 50 årene. Vi takker med champagne og som gave gi Berit livsvarig medlemskap i foreningen.
Kjære Berit, en varm og hjertelig og stor takk for dine innsatser for Norsk-Svensk Forening, Styret 30.04.2016, med stor kram fra Kerstin Rådetorp, Britt Jensen og Anne Grethe Nilsen og varamedlemmene Birgitta Ennals, Anne Marie Lofthus Hindahl og Elisabeth Solem.

TAKK! for overrekkelse av roser. Kerstin takker for å ha fått tilliten til å være styreleder i 17 år. Noe av årenes omfangsrike programmer, bygget opp sammen med andre ildsjeler i styret og foreningen, blir å finne i den kommende brosjyren Norsk-Svensk Forening i Ord och Bild 1946-2016, som jeg nå skal arbeide med. Jeg gleder meg.

jordber

Med ønske om en fortsatt fin sommer og velkommen til høstens spennende program i regi av et nytt styre. Jeg ønsker det nye styret lykke til! /Kerstin

Kommentera