Prest Per Anders Sandgren har skrevet et informasjonsbrev til medlemmer av den Svenske kirken

Till dig som är medlem i Svenska kyrkan
Tack vare dig får Svenska kyrkan i Norge betyda mycket för många. För att det skall fortsätta vara så behöver du som är medlem bekräfta ditt medlemskap.

Nya myndighetskrav
Församlingen får ekonomiskt stöd från norska myndigheter som bygger på antalet medlemmar. Nya regler inför 2017 innebär att församlingen endast får ekonomiskt stöd för de medlemmar som aktivt bekräftat sitt medlemskap före årsskiftet.

Varje medlemsbekräftelse betyder mycket
Tack vare dig kan församlingen fortsätta att erbjuda kulturella mötesplatser och möjlighet att fira svenska traditionella högtider i Norge. Många svenskar kan få bli en del av ett nätverk med andra svenskar och känna gemenskap i en trygg och välbekant miljö.

Det ekonomiska bidrag församlingen får för varje medlem gör det möjligt att varje år…
… ge 100-tals norgesvenskar i kris enskilt samtalsstöd
… genomföra barnverksamhet för 2500 barn och föräldrar
… besöka 100 svenskar som är sjuka eller sitter i fängelse
… samla in en kvarts miljon norska kronor vid julbasaren till välgörande ändamål
… erbjuda gudstjänster, dop, vigslar och begravningar i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen
… fira lucia, 6 juni, valborg, midsommar, fettistagen, kräftfest och andra svenska festligheter
… arrangera konserter i Oslo av yppersta kvalitet samt organisera barn-och vuxenkörer

Just din bekräftelse är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fortsätta att göra skillnad. Den betyder att du och andra medlemmar får fortsatt tillgång till det som erbjuds av Svenska kyrkan i Norge.

Kostar det något?Nej, att vara medlem i Svenska kyrkan i Norge kostar ingenting. I Norge finns ingen kyrkoskatt eller avgift som påverkar din privatekonomi.

Du som är medlem, bekräfta ditt medlemskap genom att…

 

Mer information om medlemskap finns på www.svenskakyrkan.se/norge/

Kommentera