Årsberetning for virksomhetsåret 2016

Norsk-Svensk Forening       

Årsberetning for virksomhetsåret 2016

Årsmøte 27. mars 2017

 

Styret og tillitsvalgt 2016/2017. Kjell Anneling, Mikael Klingberg, Mette Spendrup, Anne-Grethe Nilsen, Elisabeth Solem, Birgitta Ennals, Anne-Marie Lofthus Hindahl, Kerstin Rådetorp. Revisor Per Vatn

Styremøter. Styret har hatt fem styremøter. Det er sendt ut 9 medlemsbrev. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med forenklet registrering.

Medlemsstatistikk.  Ved utgangen av året hadde foreningen ca. 330 medlemmer.

Medlemsservice. Foreningen har sekretariat med webside www.norsksvenskforening.com og e-mail post@norsksvenskforening.com og postboksadresse Pb. 258 Skøyen, 0213 Oslo. Program blir sendt primært digitalt men i papirformat for dem som ikke har e-mail.

 

Sponsorer. Samarbeidsavtale med Voksenåsen, som gir økonomisk bidrag til programvirksomhet som gjennomføres på Voksenåsen. Svensk-norska samarbetsfonden, Stockholm støtter foreningen med bidrag til virksomheten. Sveriges ambassade med residensen og SvenskaMargaretakyrkan stiller sine lokaler til disposisjon for møter og arrangementer. Foreningen er representert i Sveriges ambassades ‘främjarmöten’.

 

Program:

Den 24. januar – på selve stiftelsesdagen – bleforeningens 70-årsjubileum markert med høymesse og kirkekaffe i Margaretakyrkan med påfølgende foredrag og hilsninger. Der var kirkeverger i vakre nasjonaldrakter, stemningsfull korsang og en spenstig preken av kyrkoherde Per Anders Sandgren. Han inviterte til kirkekaffe med bursdagskake og riksantikvar Jørn Holme  fortalte om Oslo gjennom 70 år ogviste bilder. Greta Steen-Larssen spilte sin og Lisa Leinaas´ jubileumshilsen på flygelet og det nye medlemmet Amelie Fougner fortalte om svensk mamma og norsk pappa.

 

Den 28 januar var foreningens medlemmer invitert av ambassadørsparet Axel Wernhoff og fru Monika Wernhoff til residensen hvor ambassadøren fremførte sin gratulasjons-hilsen og trubaduren Lars Klevstrand gjorde sin egen Evert Taube – tolkning. Deretter var det ‘smörgåstårta’ ogmingel.

 

Den 30 aprilble tradisjonell‘Valborgsmässoafton’ feiret i snestormpå Voksenåsen, som i tillegg var utsatt for hotell- og restaurantstreik. Men hele administrasjonen, under ledning av den nytiltrådte administrerende direktør Maria af Klinteberg Herresthal, stilte opp for oss. Guldbergs Akademiske Kor sang ogilden ble tent akkompagnert av allsang. Ministerrråd Nina Torngren ved Sveriges ambassade hilste våren velkommen ogforeslo fire ganger hurra for vår svenske konge Carl XVI Gustaf, som fylte 70 år denne dagen. Så var det Valborgsbuffé og dans til Finn Eriksens Orkester.

Den 1. junivar detårsmøte med etterfølgende program: Mona Levins foredrag om sin bok Mors Historie ogAnn Kristine Föskers foredrag om sin bok Gränsenär nådd, champagne og‘smörgåstårta’, kaffe og av æresmedlemmene hjembakte kaker.

Den 24 junible tradisjonsrikSvensk Midsommer feiret med Ingemar og Birgitta Ihlis fraGagnef i Dalarna, ringdans og lek rundt midsommerstangen, lagkonkurranser, godteriposer og is til alle barn samt midsommerbuffé og dans i Fredmans Bar.

Den 27. september ble foreningen invitert til residensen til en paneldebatt med ambassadørene Axel Wernhoff og Anne Lund: hvordan står det til med norsk-svenske relasjoner?

 

Den 6. november kom Herman Lindqvist til Voksenåsen med tema De vildaVasarna.Foreningen har også vært invitert til bokpresentasjoner og foredrag på Voksenåsen i tillegg til julebuffet og konsert. Vi har også vært invitert til arrangementer i Margaretakyrkan. Spesielt må nevnes «Mat og musikk på Oslos tak», besøk av Christopher Regan i «Døden var en adelsman» om mordet på Gustav lll og Drottningholms Barockensemble.

 

Økonomi.  Regnskapet er gjort opp med et lite underskudd på kr. 1.526,58.

 

Takk. Foreningen retter stor takk til Voksenåsen i Oslo og Svensk-norska samarbetsfonden i Stockholm for finansiell støtte som gjør vår virksomhet mulig. Takk også til Sveriges ambassade og SvenskaMargaretakyrkan for lån av flotte møtelokaler og øvrig samarbeid. Og takk til trofaste støttespillere som muliggjør avvikling av foreningens aktiviteter.

 

Takk fra avgående styreleder. Kerstin Rådetorp avsluttet sine år, 1999-2016, som styrets leder. Foreningen har hatt en aktiv og positiv utvikling, fulgt med i tiden og digitalisert medlemsregister og bokføring, opprettet hjemmeside og etablert e-mail. De svenske tradisjonene Valborgsmässoafton og Svensk Midsommarafton er blitt ivaretatt og gjennomført i fast program på Voksenåsen. Møter med kjente profiler og skreddersydde reiser er blitt gjennomført. Det var 90 betalende medlemmer i 2000 og ca. 350 i juni 2016.

 

  1. mars 2017

Kjell Anneling/s, Mikael Klingberg/s, Anne-Grethe Nilsen/s, Mette Spendrup/s, Elisabeth Solem/s, BirgittaEnnals/s, Anne-Marie Lofthus Hindahl/s, Kerstin Rådetorp/s.