Innkalling til Årsmøte i Norsk-Svensk Forening 27. mars på Voksenåsen kl. 17.00

Styremedlemmer i Norsk-Svensk Forening i inneværende periode er: Kjell Anneling, leder, Mikael Klingberg, nest-leder, Anne-Grethe Nilsen, økonomiansvarlig, Elisabeth Solem, sekretær, Mette Spendrup, Birgitta Ennals, vara, Anne-Marie Lofthus Hindahl, vara og Kerstin Rådetorp, vara.

Styremedlemmer som er på valg i år er: Kjell Anneling, styreleder (som velges for 1 år), Elisabeth Solem, Birgitta Ennals og Anne-Marie Lofthus Hindahl.

Årsmøtet vil i år bli lagt til Voksenåsen. Det blir servert kaffe og kaker. Etter årsmøtet er det bokpresentasjon av Anders Johansson og Mats Wallenius: «Norges tack til Sverige.» Arrangementet er gratis.For medlemmer som trenger skyss til Voksenåsen, vennligst kontakt Elisabeth Solem tlf. 98464586 eller mail: elisabeth.solem@getmail.no. Styremedlemmer som er på valg i år er: Kjell Anneling, styreleder (som velges for 1 år), Elisabeth Solem, Birgitta Ennals (vara) og Anne-Marie Lofthus Hindahl (vara). Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes meldes til Elisabeth Solem.

Årsregnskap blir utlevert på møte.

Etter årsmøte er vi invitert til et møte med journalisten og forfatteren Anders Johansson samt Mats Wallenius, sjef for Svensk-norska samarbetsfonden, som sammen har skrevet bok med delvis nytt materiale om de norsk-svenske relasjonene under den annen verden krig «Norges tack til Sverige». Velkommen!

Kommentera