Bygdøy Kongsgård og Bernadottene 7. juni kl. 17.00.

Foreningen er invitert til Bygdøy Kongsgård hvor vi vil bli guidet av historiker Monica Mørch. Hun har arbeidet med Norges forhold til Sverige, spesielt under Unionstiden. Hun arbeider til daglig ved Norsk Folkemuseum som nå også har ansvar for Bygdøy Kongsgård. Særlig Oscar II preget kongsgården. Vi skal vandre forbi det ny-restaurerte gartneriet, forbi Oscarshall til driftsbygningene hvor det er en liten skolestue hvor vi får et foredrag av Monica og lettere forfriskninger. Husk gode sko!

Vi møtes foran inngangen til Norsk Folkemuseum kl. 17.00. Buss 30 stopper like ved.

Hvis det er noen som har vanskeligheter med å gå, vennligst kontakt Elisabeth Solem tlf. 98464586