Program Midsommar 2017

16.30 – Ankomst och samling 17.30 Fredmans Bar är öppen. Varmkorv och läsk (brus) kan köpas Du kan anmäla medlemskap til föreningen hos Anne Grethe Nilsen. 17.30 Ingemar och Birgitta Ihlis samlar alla, barn och vuxna. Till fiolmusik marscherar vi till den lövade och blomsterklädda majstången. Ringdans och lek runt midsommarstången under ledning av Ingemar och […]