Medlemsbrev 4 – 2017

Foreningens medlemmer er velkomne til å delta på følgende arrangementer i Margarethakyrkan og på Voksenåsen. Mer informasjon om programmene finnes på arrangørenes hjemmesider.  Styret vil samarbeide med Evert Taubes venner om et Taube arrangement. Styret i Norsk-Svensk Forening beklager at turen til Eggedal 30. august måtte avlyses på grunn av manglende deltagelse.   oktober kl. […]