Medlemsbrev 4 – 2017

Foreningens medlemmer er velkomne til å delta på følgende arrangementer i Margarethakyrkan og på Voksenåsen. Mer informasjon om programmene finnes på arrangørenes hjemmesider.  Styret vil samarbeide med Evert Taubes venner om et Taube arrangement.

Styret i Norsk-Svensk Forening beklager at turen til Eggedal 30. august måtte avlyses på grunn av manglende deltagelse.

 

  1. oktober kl. 12.15 Vernissage med tekstilkunstner Monika Wernhoff i Margaretakyrkan.

Från fjell og hav er tittelen på Monika Wernhoffs utstilling som er inspirert av den storslagne norske naturen med høye fjell og dype fjorder samt nærhet til havet. Utstillingen kan ses fra 8. okt. til 5.nov.

 

  1. oktober kl. 10.00-12.00 The Politics og Dag Hammarskjöld’sMarkings: The Wayof a Statesman på Voksenåsen. Forfatter Robert Lindsey har skrevet biografien «Dag Hammarskjöld:

A Life». Robert Lindsey innleder til samtale om Hammarskjöld’s politiske grunnsyn som uttrykt gjennom hans dikt- og aforismesamling «Veimerker».  Arrangementet er gratis, lunsj kr. 250,-.

Det anbefales å reservere plass på TicketCo.

 

  1. november Luthereffekten i Margaretakyrkan: en kveld om Martin Luther med «bordsamtale».

Martin Luther er kjent for sine bordsamtaler. Gjennom mat, drikke og samtaler inntok man næring for både kropp og sjel. Tre gjester innleder kvelden med hver sin miniforelesning om Luthers betydning for Norden, før og nå.  Kvelden begynner med kveldsmesse k. 18.30. Bordsamtaler begynner kl. 19.00:

Professor Aud Valborg Tønnessen, professor i kirkehistorie ved Oslo Universitet: Kjønnsperspektiv på reformasjonen.

Professor Svein Aage Christoffersen, professor i etikk og religionsfilosofi ved Oslo Universitet:

Om Luther og skandinavisk skapelsesteologi

Professor Heikki Hiilamo, professor i sosialpolitikk, Helsingfors Universitet: Reformasjonens rolle i våre nordiske velferdsstater.

Etter hver miniforelesning blir det en samtale om emne med mat og drikke i Luthers ånd.

 

Luthereffektener et samarbeid med Norsk-Svensk Forening, Voksenåsen, den Svenske ambassaden, Finlands forsamlingen, Islandsk forsamlingen og Margaretakyrkan.

Fotograf Lars Sjøberg stiller ut fotografier på Voksenåsen i forbindelse med Reformasjonen: Som frön i vinden  4.-5. november .

 

  1. november: Salongkonsert med Oslo Salongorkester og sopran Ann Helen Moen på Voksenåsen. Meloditimen var et kjært program som gikk på NRK fra 1946-1964. Sopran Ann Helen Moen og Salongensemble vil gi oss et gjenhør med de vakre ariene og muntre melodier som preget dette programmet. Salongensemblet er en profesjonell gruppe med musikere fra bl.a. Kringkastingsorkesteret. Billetter på TicketCo.

 

  1. desember: Konsert med norsk-danske Anna Kruse og norsk-svenske Stina Ekblad på Voksenåsen. Edith Södergrans dikt tolket med jazz og poesi.

 

  1. desember på Voksenåsen. Tradisjonell juleverksted for de minste og Voksenåsens store julebord.

 

Styret