Årsberetning for virksomhetsåret 2017

Norsk-Svensk Forening
Årsberetning for virksomhetsåret 2017
Årsmøte 27. februar 2018

 

Styret og tillitsvalgt 2017. Kjell Anneling,(styreformann), Mikael Klingberg, Mette Spendrup, Anne-Grethe Nilsen, Elisabeth Solem. Vararepresentanter Anne-Marie Lofthus Hindahl, Kerstin Rådetorp. Revisor Per Vatn

Styremøter. Styret har hatt fire styremøter. Det er sendt ut firemedlemsbrev. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med forenklet registrering.

Medlemsstatistikk.  Ved utgangen av året hadde foreningen 325 medlemmer.

Medlemsservice. Foreningen har sekretariat med webside www.norsksvenskforening.com og e-mail post@norsksvenskforening.com og postboksadresse Pb. 258 Skøyen, 0213 Oslo. Program blir sendt primært digitalt men i papirformat for dem som ikke har e-mail.

 

Sponsorer. Samarbeidsavtale med Voksenåsen, som gir økonomisk bidrag til programvirksomhet som gjennomføres på Voksenåsen. Svensk-norska samarbetsfonden, Stockholm støtter foreningen med bidrag til virksomheten. Sveriges ambassade med residensen og SvenskaMargaretakyrkan stiller sine lokaler til disposisjon for møter og arrangementer. Foreningen er representert i Sveriges ambassades ‘främjarmöten’.

 

Program:

Den 27. mars var det årsmøte på Voksenåsen med etterfølgende program.  Årsmøtet samlet et 50-talls personer.  Foruten sedvanlige poster i årsmøteprogrammet ble det informert om styrets beslutning om å utnevne Birgitta Ennals til æresmedlem for hennes store innsatser for foreningen. Hun var syk og døde noen uker senere men rakk å få utnevnelsen før sin bortgang.

 

Anders Johansson og Mats Wallenius presenterte sin nylig utkomne bok  ”Norges takk til Sverige” som bl.a. beskrev bakgrunnen for den minnestein som ble avduket utenfor Nordiska Museet i Stockholm i forbindelse med en tale som kong Olav V holdt der i 1983. Steinen er nå flyttet til et parkområde på Djurgården i nærheten av den norske ambassaden.

 

Den 30 aprilble tradisjonell‘Valborgsmässoafton’ feiret på Voksenåsen. Guldbergs Akademiske Kor sang ogilden ble tent akkompagnert av allsang. Åsa Juslin, direktør ved FinskaKulturinstitutet i Oslo hilste våren velkommen. Dette året var det også  100-års jubileum for Finland som selvstendig stat. I trå med finske tradisjoner ble det servert såkalte struvor og mjød. Så ble det tradisjonen tro utbringetfire ganger hurra for vår svenske konge Carl XVI Gustaf, som fylte 71 år denne dagen. Så var det Valborgsbuffé og dans til Finn Eriksens Orkester.

 

Den 7. junivar det en utflukt til Bygdøy  Kongsgård hvor historiker Monica Mørch fortalte om Bernadottene og deres innflytelse på Bygdøy, Kongsgården og Norsk Folkemuseum. Et 20-talls medlemmer ble tatt imot i det rekonstruerte drivhuset på Bygdøy Kongsgård.

Den 23 junible tradisjonsrikSvensk Midsommer feiret med Ingemar og Birgitta Ihlis fraGagnef i Dalarna, ringdans og lek rundt midsommerstangen, lagkonkurranser, godteriposer og is til alle barn samt midsommerbuffé og dans i Fredmans Bar. Det var som vanlig stor oppslutning kring arrangemanget med over 100-tallet deltakere i alle aldre.

Den 27. August var medlemmene i NSF innvitert til ”Finlandskalas” på Voksenåsen i anledning Finlands 100-års jubileum.

Den 30. August  ble det planlagt  en utflukt til Eggedal og Hagan-Christian Skredvigs kunstnerhjem. Turen måtte dog skrinlegges grunnet for få påmeldte. Vi vil prøve en ny utflukt i 2018.

Den 1. November  samarbeidet foreningen med den svenske Margaretakirkenom et arrangement som markerte 500-års minnet av Martin Luther og reformasjonen. Samme dag åpnet en utstilling på samme tema på Voksenåsen med tittelen ”Som frön i vinden” av fotograf Lars Sjöberg. Utstillingen viser eksempel på personer som stadig har reformert vår verden.

Økonomi.  Regnskapet er gjort opp med et overskudd om kr. 50.586.-

 

Takk. Foreningen retter stor takk til Voksenåsen i Oslo og Svensk-norska samarbetsfonden i Stockholm for finansiell støtte som gjør vår virksomhet mulig. Takk også til Sveriges ambassade og SvenskaMargaretakyrkan for lån av flotte møtelokaler og øvrig samarbeid. Og takk til trofaste støttespillere som muliggjør avvikling av foreningens aktiviteter.

 

 

  1. januar 2018

 

Kjell Anneling/s, Mikael Klingberg/s, Anne-Grethe Nilsen/s, Mette Spendrup/s, Elisabeth Solem/s, Birgitta Ennals/s, Anne-Marie Lofthus Hindahl/s, Kerstin Rådetorp/s.