Innkalling til Årsmøtet 2019

torsdag 28. februar kl.16.30

i Margaretakyrkans församlingslokal, Hammersborg torg 8.

Program
16.30
Årsmøte – dagsorden se nederst på siden.
17.30
Underhållning: Några svenska visor med Nellie Weeks och ackompanjatör –
möjligheter för allsång !!
18.00
Föredrag av Sveriges ambassadör Krister Bringeus
Debatt på tema: ”Svensk-norske tilstander”
Med ambassadören samt journalisterna Claes Arvidsson, Hilde Sandvik och
Per Ritzler
Debattledare: journalist Björn Lindahl

Det blir lett servering og vi ønsker din påmelding senest den 23. februar til Elisabeth Solem, tlf. 98464586 eller epost elisabeth.solem@getmail.no. Årsberetning og revidert regnskap vil bli tilsendt de som melder seg på. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes meldes til Elisabeth Solem innen 14. februar.

Med vennlig hilsen
Styret

Dagsorden ved årsmøtet den 28. februar 2019
1. Åpning og valg av ordstyrer og møtesekretær
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
4. Årsberetning
5. Resultat, balanse, budsjett
6. Revisjonsberetning
7. Ansvarsfrihet
8. Valg av styre – leder, et styremedlem og en vararepresentant
9. Valg av revisor
10. Fastsettelse av årskontingent
11. Saker som er innlevert skriftlig minst 14 dager før årsmøtet
– Herunder vil styret foreslå forandring av §4 i vedtektene med følgende ordlyd:
Valg av 2 representanter til en valgkomite
12. Årsmøtet avsluttes