Referat fra årsmøtet den 28. februar 2019

Åpning og valg av ordstyrer og møtesekretær. Mikael Klingberg valgt til ordstyrer. Elisabeth Solem valgt til sekretær. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Kjell Anneling og Rolf Brenna valgt. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Godkjent. Årsberetning. Korreksjon: årsmøtet 2018 ble holdt i Frogner kirkestue. Resultat, balanse, budsjett. Godkjent. Revisjonsberetning. Godkjent.  Ansvarsfrihet. Ja. Valg av nytt […]