Referat fra årsmøtet den 28. februar 2019

 1. Åpning og valg av ordstyrer og møtesekretær. Mikael Klingberg valgt til ordstyrer. Elisabeth Solem valgt til sekretær.
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Kjell Anneling og Rolf Brenna valgt.
 3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Godkjent.
 4. Årsberetning. Korreksjon: årsmøtet 2018 ble holdt i Frogner kirkestue.
 5. Resultat, balanse, budsjett. Godkjent.
 6. Revisjonsberetning. Godkjent.
 7.  Ansvarsfrihet. Ja.
 8. Valg av nytt styre
  – Leder-Mikael Klingberg gjenvalgt for et år.
  – Nytt styremedlem Per Ritzler valgt for 2 år.
  – Styremedlem Björn Lindahl er ikke på valg men fortsetter et år
  – Nytt varamedlem Elisabeth Solem valgt for 2 år.
  – Varamedlem Kristina Arntyr og Anne-Marie Lofthus Hindahl er ikke på valg og fortsetter et år til.
  Varamedlem Kjetil Storvik har bedt om å fratre.
 9. Valg av revisor. Per Vatn valgt.
 10. Valgkomite: Styret foreslår forandring av §4 i vedtektene med følgende ordlyd:
  «Valg av to representanter til en valgkomité.» Vedtatt. Claes Arvidsson og Annika Groven valgt.
 11. Fastsettelse av årskontingent. Kontingent blir uforandret, kr. 250 for medlem, 400 for par.
 12. Saker som er innlevert:
  Tema 1. Invitere unge svenske til medlemskap i NSF med temaprogram.
  Styrets vurdering: Positivt forslag, vi jobber videre med dette.
  Tema 2. Invitere krigsgenerasjonens barnebarn, skoleelever og lærere til historie dag med temaet om Polititroppene. Styrets vurdering: Opplegget er utfordrende men vi jobber med temaet om Polititroppene bl.a. skal vi ha et seminar om Polititroppene den 6. Mai. Kommentarer fra salen: I dag
  formidler man slik stoff gjennom sosiale medier. Skolemuseet er også en arena for slike temaer.
  Minnebok i Ord og Bilder 1946-2016. Kerstin Rådetorp presenterte prosjektet med en skisse til innholdsfortegnelse og et budsjett hvor det forutsettes ekstern finansiering.
 13. Eventuelt: Forslag om en vandring i svenske Oslo. Styret vil vurdere dette

  Årsmøtet avsluttes.Oslo, 4. mars, 2019
  Elisabeth Solem (sign), referent