Polititroppene


Norsk Svensk Forening

i samarbeid med Voksenåsen og Norges Militære kameratforeningers forbund inviterer til seminar om Polititroppene

Mandag 6. mai kl. 11-17 på Voksenåsen

Reservepolitiet, på folkemunne ofte kalt Polititroppene, var en norsk militær organisasjon som ble trent opp i Sverige under andre verdenskrig i årene 1943-1945. Nærmere 15 000 norske flyktninger var innrullert i Reservepolitiet, som ble satt inn i tjeneste ved frigjøringen av Norge etter krigen.
Tema-dagen er et samarbeid mellom Norsk-Svensk Forening, Norges Militære Kameratforeningers Forbund og Voksenåsen. Vi får høre om tiden i Sverige og om tiden i Norge etter de første maidagene.

Detter er en av krigshistoriens mindre kjente sider – vær med når vi 6. mai 2019 avdekker en av dem på Voksenåsen!

Program mandag 6. mai

11:00 Lunsj
11:45 Bekransning av Harry Södermans byste
12:00 Åpning av seminaret Foredrag av bl.a. Charlotte Søderman, Harry Sødermans datter, Frode Færøy, leder Hjemmefrontmuseet, Kirkeverge Yngve Berntsen, Polititroppveteran Thor Hofsbro, hiostoriker Per Helge Martinsen og Forfatter Anders Johansson
17:30 (ca) Seminar-slutt.

Deltakeravgift seminar: kr. 215.- 
Deltakeravgift inkl lunsj: kr. 530.-

For påmelding gå inn på: voksenaasen.no/arrangementer/polititroppene/
og trykk på «Bestill billett»