Årsberetning for virksomhetsåret 2016

Norsk-Svensk Forening        Årsberetning for virksomhetsåret 2016 Årsmøte 27. mars 2017   Styret og tillitsvalgt 2016/2017. Kjell Anneling, Mikael Klingberg, Mette Spendrup, Anne-Grethe Nilsen, Elisabeth Solem, Birgitta Ennals, Anne-Marie Lofthus Hindahl, Kerstin Rådetorp. Revisor Per Vatn Styremøter. Styret har hatt fem styremøter. Det er sendt ut 9 medlemsbrev. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med […]

Prest Per Anders Sandgren har skrevet et informasjonsbrev til medlemmer av den Svenske kirken

Till dig som är medlem i Svenska kyrkan Tack vare dig får Svenska kyrkan i Norge betyda mycket för många. För att det skall fortsätta vara så behöver du som är medlem bekräfta ditt medlemskap. Nya myndighetskrav Församlingen får ekonomiskt stöd från norska myndigheter som bygger på antalet medlemmar. Nya regler inför 2017 innebär att […]

Innholdsrikt førjulsprogram 2016

Norsk-Svensk Forening inviterer til et innholdsrikt førjulsprogram! Følgende arrangementer finner sted på Voksenåsen: Den 28. november kl. 17.00 presenterer Ole Larsmo sin nye bok «Swede Hollow» Se invitasjon Lørdag den 3. desember kl. 17.00: Konsert med strykekvartett «Nordlys» som spiller perler fra det klassiske julerepertoaret. Kun konsert kr. 50 for NSF medlemmer, inkludert etterfølgende julebord kr. […]

Invitasjon Herman Lindqvist presenterer sin seneste bok ”De vilda Vasarna – en våldsam historia”

Voksenåsen, søndag 6. November 2016 Kl. 12.30-14.30 Nordmarka buffé Kl. 14.30 Herman Lindqvist Herman Lindqvist er en folkekjær forfatter, kåsør og journalist. Han har skrevet 60 bøker (!) hvorav de fleste med historisk tema. Herman Lindqvist kommer til Voksenåsen søndagen den 6. november og presenterer sin seneste bok, som kom ut den 31. august i […]

Invitasjon til lansering av De glemte blokadebryterne

Tirsdag 18. oktober kl. 17.00 i Voksenåsens salong. ”Et utbrytingsforsøk fra Göteborg til England sist i mars 1942. Tyske flåteenheter ventet på oss. […] Vi var fanger i natt og tåke, vi skulle forsvinne sporløst. Så om det hadde gått slik tyskerne mente, var det dødstraff vi hadde fått.” Radiotelegrafist Arne Moi, ble tatt til […]

Medlemsbrev nr 7 – 2016

Norsk-svensk forening inviterer til paneldebatt med ambassadørene Anne Lund og Axel Wernhoff i den Svenske ambassadens residens den 27. september kl. 18.00. Det vil bli servert svensk smørgåstårta og drikke. Medlemmer betaler kr. 150, og gjester kr. 250,-. Antall deltagere er dessverre begrenset til 65. Det er derfor nødvendig med påmelding. Det deles ut plasser […]

Medlemsbrev nr 6 – 2016

Årsmøtet 2016 protokoll Stor takk til et 50-tall, mot normalt et 20-tall, medlemmer og potensielle medlemmer, som møtte opp til årsmøtet med etterfølgende programlagt 70-års jubileumsmarkering for Norsk-Svensk Forening. Protokoll fra årsmøtet sendes på mail. Jubileumsprogrammet ble avbrutt og noe av programmet ble dermed utelatt, bl a Et æresmedlem presenteres og avgående styreleders takk med […]

Medlemsbrev nr 5 – 2016

Svensk Midsommarafton. Program fredag 24 juni 2016 på Voksenåsen 17:00-18:00 Ankomst och samling Fredmans Bar är öppen Varmkorv och läsk (brus) kan köpas 18:00 Ingemar och Birgitta Ihlis samlar alla, barn och vuxna, till fiolmusik marscherar vi till den lövade och blomsterklädda majstången Ringdans och lek runt midsommarstången under ledning av Ingemar och Birgitta Ihlis (om […]

Medlemsbrev nr 4 – 2016

Vi minner om Årsmøtet onsdag 01. juni kl 1800 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 36 Vi viser til innkalling i medlemsbrev 2 – 22. februar 2016. Årsmøtet behandler årsberetning, resultat -og balanseregning, revisjonsberetning, budsjett, valg av styre, i år med tre nye styrekandidater, valg av revisor og fastsettelse av kontingent for 2017. Dokumentasjon deles ut […]