Prest Per Anders Sandgren har skrevet et informasjonsbrev til medlemmer av den Svenske kirken

Till dig som är medlem i Svenska kyrkan Tack vare dig får Svenska kyrkan i Norge betyda mycket för många. För att det skall fortsätta vara så behöver du som är medlem bekräfta ditt medlemskap. Nya myndighetskrav Församlingen får ekonomiskt stöd från norska myndigheter som bygger på antalet medlemmar. Nya regler inför 2017 innebär att […]