Karin Ida Roos 1986 – 1999

En redigert oppgave av Karin-Idas beretning  

karin-ida-roosMed den nye leder for Norsk-Svensk Forening, Karin-Ida Roos, kunne foreningens programtilbud økes, da hun også var programsjef på Voksenåsen i full stilling. Medlemmene ble en prioritert gruppe for Voksenåsens program, som økte i takt med stedets økede programbudsjett.

De svenske tradisjonene:  Valborgsmesse med korsang, bål og ball, Svensk midtsommerfeiring med tilreisende svenske spillemenn og dansere, Mårtens Gås og Lucia fortsatte i foreningens regi, oftest på Voksenåsen. I flere tilfeller samarbeidet foreningen med andre nordiske foreninger og institusjoner. Også Sveriges Ambassad og Sveriges turistkontor var f.eks.i en årrekke med og finansierte  en stor Midtsommerfeiring med maistang på Norsk Folkemuseum, mens en mindre feiring ble lagt til dagen før på Voksenåsen. Initiativtaker var Kulturråden ved Sveriges Ambassad, Per-Axel Hildeman. Etter trangere økonomiske tider ble etter mange år  arrangementet på  Voksenåsen det eneste. Luciafeiringen og en juletrefest ble etter hvert overtatt av Margaretakirken, organisert av prestfruen Barbro Lundqvist.

Nye årlige norske tradisjoner som Rakørretmiddag og torskeaften kom til, i lokaler utenfor Voksenåsen, som  Foreningen Nordens lokaler på Abbediengen, kantinen ”Perminale og Margaretakirkens forsamlingssal.

Foreningen har gjennom årene organisert en rekke utflukter til severdigheter og utstillinger i Østlandsområdet, og til grensetraktene mot Sverige både på norsk og svensk side, bl.a. i forbindelse med krigens flyktningeruter ledet av gamle grenseloser som Wiggo Ljøner. Likeledes har foreningen tatt initiativet til felles teaterforestillinger og konserter som har hatt tilknytning til Sverige.

Blant spesielle høydepunkter må nevnes det svenske statsbesøket i 1993 hvor foreningens medlemmer var invitert til flere av arrangementene. Likeledes markeringen av foreningens 45 års jubileum.

Foreningen har også ved et par anledninger besøkt vår søsterforening i Stockholm med stort program.

Medlemmer  som har hatt styreverv:
Maivor Berg, Charlotte Deijenborg, Birgitta Ennals, Hans Petter Holm, Bengt Håkansson, Kjell Oddvar Jenssen, Berit Jevanord, Lisa Leinaas, Sven Nyberg, Katarina Trolle Offergaard, Karin-Ida Roos, Kerstin Rådetorp, Karin Tanderø, Sören Thunell, Kristina Vadem, Frances Wang, Siri Aaen, Tkore Aaen.

Medlemstallet har i perioden 1986-99 sunket fra ca 300 til 150.
Kerstin Rådetorp  overtok som leder i oktober 1999.

Karin Ida Roos