Välkommen som medlem!

Norsk –Svensk Forening, Oslo stiftades 24 januari 1946 i Universitetets Gamle Festsal och främjar den historiska, sociala och kulturella gemenskapen mellan Norge och Sverige. Norsk-Svensk Forening är en intresseförening, politiskt och religiöst obunden, ett nätverk med ca 350 medlemmar i Oslo, 50 i Bergen och 200 i Svensk-norska föreningen i Stockholm.

Norsk – Svensk Forening önskar både norrmän och svenskar välkomna. Det är heller inte hinder för andra nationaliteter att bli medlem.

Medlemsfördelar, socialt nätverk med ca 600 medlemmar, vårt vackra svenska Voksenåsen som naturlig mötesplats, program med kultur- och mattraditioner, möte med kända kulturpersoner, seminarier, föredrag, utställningar, utflykter och kulturresor. Medlemspriser på alla program. Medlemsbrev.
Hemsida: www.norsksvenskforening.com
E-Post:  post@norsksvenskforening.com

Medlemsavgiften är kr 250, kr 400 för parmedlemskap och kr 100 för ungdom under 26 år. Barn under 16 år är fritt tillsamman med en eller båda föräldrarna.

Sänd din ansökan till e-post: post@norsksvenskforening.com

Eller ring: Elisabeth Solem, 984 64 586 eller Anne Grethe Nilsen, 976 89 248

Vi behöver uppgifter: